• CSA (1)
  • CSA (2)
  • 2

Biz hakda

"Hebei Veyong" derman kärhanasy, Hytaý, Hebei welaýatynyň Şijiazhuang şäherinde, paýtagt Pekiniň gapdalynda 2002-nji ýylda döredildi.Gözleg we gözleg, weterinariýa API-lerini taýýarlamak we satmak, taýýarlyklar, deslapky iýmitler we iýmit goşundylary bilen GMP tarapyndan tassyklanan uly weterinariýa derman kärhanasy.Weyong welaýat tehniki merkezi hökmünde täze weterinariýa dermanlary üçin innowasion gözleg we barlag ulgamyny döretdi we tehnologiki innowasiýa esasly weterinariýa kärhanasy bolup, 65 tehniki hünärmen bar.Weýongyň iki önümçilik bazasy bar: Şijiazhuang we Ordos, şijiazhuang bazasynyň meýdany 78,706 m2, Iwermektin, Eprinomektin, Tiamulin Fumarate, Oksitetrasiklin gidroklorid ektleri we 11 taýýarlyk önümçilik liniýasy, sanjym, agyz ergini, poroşok ýaly 11 taýýarlyk önümçilik liniýasy; , premiks, bolus, pestisidler we dezinfeksiýa serişdeleri.“Veyong” API-leri, 100-den gowrak öz bellikli taýýarlyklary we OEM & ODM hyzmatyny hödürleýär.
Weyong, EHS (Daşky gurşaw, saglyk we howpsuzlyk) ulgamyny dolandyrmaga uly ähmiýet berýär we ISO14001 we OHSAS18001 şahadatnamalaryny aldy.Weyong, Hebei welaýatynda ýüze çykýan strategiki ösýän senagat kärhanalarynda hasaba alyndy we önümleriň üznüksiz üpjün edilmegini üpjün edip biler.

Derňew barlaghanasy

  • IMG_3831
  • scaz3 (1)
  • scaz3 (2)
  • scaz3 (3)
  • scaz3 (4)
  • scaz3 (5)

Haýwanlaryň saglygyny goramak, durmuşyň hilini ýokarlandyrmak

Has giňişleýin maglumat üçin habarlaşyň ýa-da duşuşygy belläň
Biz bilen habarlaşyň